Klimakontroll

Hvorfor velge klimastyrt lagring?

Skal du lagre møbler og innbo? Da trenger du klimastyrt lagring.  
Klimakontroll innebærer at vi holder temperaturen over +4 °C og relativ fuktighet under 45 %. Dvs. varmt og tørt hele året uansett hva slags vær det er ute.  

Det er stor sannsynlighet for at dine verdifulle gjenstander blir negativt påvirket av høy fuktighet eller lave temperaturer om høsten og gjennom vinteren. Hamar Minilager har spesialisert seg på klimakontrollert lagring fordi vi vet det er den beste lagringsformen. Våre lageranlegg er designet for å gi et trygt og sikkert miljø, inkludert klimakontroll. 

Eksempler på eiendeler som bør oppbevares klimakontrollert er papir, fotografier, elektronikk, malerier, møbler og klær. 
I et vanlig kaldtlager vil fuktigheten i lageret være tilnærmet lik fuktigheten ute. Det betyr bl. annet høy fuktighet når det regner om høsten og våren. Har du gjenstander du er redd for bør du derfor velge et lager som har klimastyring. Det koster noen kroner ekstra, men sikrer deg mot tap av verdier og verdifulle minner. La oss ta vare på verdiene dine

Rent og ryddig

I tillegg til at våre lager med klimakontroll er utstyrt med varme og avfukting, renses lufta kontinuerlig gjennom støvfilter. Vi sørger ellers for at det er færrest mulig innganger for luft og støv i lageret og rengjør jevnlig. Dette skal sammen med våre program for skadedyrkontroll skal sørge for at du trives når du kommer til oss og at dine gjenstander oppbevares best mulig.