Lagerhotell
i Vang

Perfekt for et større flyttelass eller for bedrifter

Våre lagerhotell i Vang er perfekt hvis du har behov for et sted å lagre et større flyttelass. Vårt lager Aalstad i Vang er spesialisert for større flyttelass eller for bedrifter som trenger et større lager for å oppbevare ting. Her har vi maxboder og det er i tillegg god plass gangene for evne flytting av europaller. 

Kun 10-15 minutter

Det tar kun 10-15 minutter å kjøre fra Hamar sentrum til våre lagerhotell i Vang. I tillegg så er det god plass utenfor alle våre lager når du kommer med et stort flyttelass. Ved langtidsleie så er det rimeligere å leie i Vang, fremfor Hamar Vest. 

Vi har 2 lager i Vang, på Aalstad og Dælid. 

Aalstad

Lager 1.
Vangsvegen 850, 2324 Vang på Hedmark

Dælid

Lager 1 og 2.
Dælidvegen 110, 2324 Vang på Hedmark

Du møter alltid en rådgiver.

Hos oss kan du besiktige boden før du leier, - om du vil. Ring oss på:

469 11 111

Kontaktskjema