Lagerhotell
på Ridabu

Lokalt lagerhotell

Vi har flere lagerhotell plassert på Ridabu. Vi spesialiserer oss på klimakontrollerte boder som er perfekt for deg som skal lagre møbler og innbo.

Flere lagerhotell i nærheten av deg

Vi har boder i alle størrelser på Ridabu. Du kan dermed få en bod som er tilpasset ditt behov, om du ønsker et lite lager for å oppbevare små verdisaker eller om du trenger ett større lager for et stort flyttelass.

Nashoug

Lager 1 og 2.
Høyvangvegen 121, 2322 Ridabu

Nyhus

Lager 1, 2 og 3.
Nyhusgutua 33, 2322 Ridabu

Ry

Lager 1, 2 og 3.
Rogstadgutua 33, 2322 Ridabu

Tronhus

Lager 1, 3 og 4.
Lerhusvegen 31, 2322 Ridabu

Du møter alltid en rådgiver.

Hos oss kan du besiktige boden før du leier, - om du vil. Ring oss på:

469 11 111

Kontaktskjema