Maxbod

Hva er en maxbod?

En maxbod er en bod som har stort volum og er høyere enn 3 m i takhøyde. Maxbodene er større enn 35  og bodene er perfekte til deg eller din bedrift som trenger å oppbevare større ting. Boden er også et fint lagersted for bedrifter som ønsker oppbevaring i en kortere eller lenger periode. Spør oss om spesielt tilpasninger. 

Hvor er maxbodene?

Maxboder er plassert på vårt lager Aalstad i Vang. Aalstad er spesielt tilpasset store flyttelass og har god plass i gangene. Her kan du enkelt flytte europaller ved behov.

Vi har i tillegg noen maxboder på Ridabu, men med lavere takhøyde. Her får du større areal på bodene. 

Eksempler på noen priser

  • Maxbod 35 m³ 2 260,-
  • Maxbod 50 m³ 3 229,-

Farlig gods eller matvarer kan ikke lagres i boden!

Eksempler er væsker, eksplosiver, giftige materialer, brannfarlige væsker og bensin. Du er selv ansvarlig for å forsikre alt av gods som lagres i din lagerbod.